Jeep® 5 ROKOV ZÁRUKA

Na všetky vozidlá poskytuje JEEP 2 roky základnej záručnej doby a naviac 3 roky rozšírenej záruky s limitom do 100.000 km. S každým vozidlom JEEP zakúpeným u autorizovaných predajcov je spojený komplexný servis a rozsiahle záruky.

Podmienky:

JEEP poskytuje svojim zákazníkom základnú dvojročnú záruku, rozšírenú o 3 roky (do 100 000 km) na mechanické výrobné vady, trojročnú záruku na výrobné závady laku a osemročnú záruku na prehrdzavenie karosérie. Počas základnej dvojročnej záruky nie je v rámci podmienok obmedzený počet najazdených kilometrov a navyše je 24 hodín denne v celej Európe k dispozícií služba cestnej asistencie. Ponuka rozšírenej záruky platí na vozidlá objednané do výroby od 1.2.2013, predané cez autorizovaného dealera a následne registrované v SR. K rozšírenej záruke je možné dokúpiť službu cestnej asistencie za 81 EUR vrátane DPH. Rozsah a podmienky záruky sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke vozidla resp. v podmienkach produktu rozšírenej záruky alebo cestnej asistencie.


Záruka na konštrukciu vozidla

Na všetky nové vozidlá je poskytovaná záručná doba 2 roky od dátumu dodania vozidla. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, ktoré sú opravené bezplatne a za využitia originálnych dielov alebo repasovaných dielov Mopar.
 
Záručné opravy sú vykonávané u dealera Jeep® a zahŕňajú:
• opravu alebo výmenu chybnej časti
• poplatky z a opravu alebo výmenu
• dodanie spotrebného materiálu potrebného na vykonanie záručnej opravy.
 

Záruka na lak

Záruka je poskytovaná aj na výrobné vady laku, a to v dobe trvania 24 mesiacov od dátumu dodania vozidla.
Záruka sa vzťahuje na celé vozidlo alebo časti v rozsahu potrebnom na odstránenie anomálie zistenej v súlade so štandardnými podmienkami výrobcu.
 

Záruka proti prehrdzaveniu

Na vozidlo sa vzťahuje záruka proti prehrdzaveniu karosérie. Táto záruka pokrýva náklady na všetky diely a prácu potrebnú na opravu alebo výmenu akéhokoľvek plechu, ktorý vykazuje známky prehrdzavenia. Záruka sa nevzťahuje na kozmetickú koróziu v dôsledku narušenia laku kamienkami alebo poškriabaním.
 
Táto záruka sa riadi dvoma časovými limitmi, a to od dátumu doručenia vozidla:
• pre plechy karosérie (lakované a viditeľné zvonku) je časový limit 7 rokov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov
• pre ostatné plechy je limit 24 mesiacov bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov